Giá vàng Doji hôm nay 23/3 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng trong nước liên tục biến động giá hàng ngày, vậy giá vàng Doji hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Cùng xem ngay thông tin giá vàng Doji trong nước mới nhất trong ngày được cập nhật trong bài viết sau.

Giá vàng Doji hôm nay 22/3/2024

Khảo sát đầu phiên giao dịch, giá vàng Doji hôm nay (22/3):

Giá mua vào: 78,5 triệu đồng/lượng

Giá bán ra: 80,5 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng Doji tháng 3/2024

– Ngày 1/3: Giá vàng SJC mua vào là 77,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 79,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 2/3: Giá vàng SJC mua vào là 78,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/3: Giá vàng SJC mua vào là 78,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/3: Giá vàng SJC mua vào là 78,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/3: Giá vàng SJC mua vào là 78,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/3: Giá vàng SJC mua vào là 80,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 82,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/3: Giá vàng SJC mua vào là 80 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 82,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/3: Giá vàng SJC mua vào là 78,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/3: Giá vàng SJC mua vào là 79,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 81,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/3: Giá vàng SJC mua vào là 78.5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 80,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 2/2024

– Ngày 1/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 2/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/2: Giá vàng SJC mua vào là 74,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/2: Giá vàng SJC mua vào là 75,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/2: Giá vàng SJC mua vào là 76,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/2: Giá vàng SJC mua vào là 77,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 78,45 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 1/2024

– Ngày 2/1: Giá vàng SJC mua vào là 69triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/1: Giá vàng SJC mua vào là 72 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/1: Giá vàng SJC mua vào là 71,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/1: Giá vàng SJC mua vào là 72 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/1: Giá vàng SJC mua vào là 72 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/1: Giá vàng SJC mua vào là 71,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/1: Giá vàng SJC mua vào là 71 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/1: Giá vàng SJC mua vào là 71,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,55 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/1: Giá vàng SJC mua vào là 71,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/1: Giá vàng SJC mua vào là 72,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/1: Giá vàng SJC mua vào là 74,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/1: Giá vàng SJC mua vào là 74,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/1: Giá vàng SJC mua vào là 74,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/1: Giá vàng SJC mua vào là 73,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/1: Giá vàng SJC mua vào là 74,15triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 31/1: Giá vàng SJC mua vào là 74,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77,35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 12/2023

– Ngày 1/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 73,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/12: Giá vàng SJC mua vào là 73 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/12: Giá vàng SJC mua vào là 73 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/12: Giá vàng SJC mua vào là 73 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 73,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 73,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/12: Giá vàng SJC mua vào là 73,1 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/12: Giá vàng SJC mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/12: Giá vàng SJC mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/12: Giá vàng SJC mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/12: Giá vàng SJC mua vào là 73,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/12: Giá vàng SJC mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/12: Giá vàng SJC mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/12: Giá vàng SJC mua vào là 75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/12: Giá vàng SJC mua vào là 75,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/12: Giá vàng SJC mua vào là 75,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 77 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/12: Giá vàng SJC mua vào là 77,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 79,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/12: Giá vàng SJC mua vào là 77,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/12: Giá vàng SJC mua vào là 77,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/12: Giá vàng SJC mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 76,5 triệu đồng/lượng.

Tham Khảo Thêm:  Toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép cộng - kiến thức và bài tập

Diễn biến giá vàng Doji tháng 11/2023

– Ngày 1/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 2/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/11: Giá vàng SJC mua vào là 67,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/11: Giá vàng SJC mua vào là 68,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/11: Giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,1 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,7 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/11: Giá vàng SJC mua vào là 69,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 71,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 71,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 71,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/11: Giá vàng SJC mua vào là 70,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 71,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/11: Giá vàng SJC mua vào là 71,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 72,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/11: Giá vàng SJC mua vào là 71,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 72,7 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/11: Giá vàng SJC mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 74,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/11: Giá vàng SJC mua vào là 72,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 73,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 10/2023

– Ngày 2/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,1 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/10: Giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,1 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,75 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/10: Giá vàng SJC mua vào là 70,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/10: Giá vàng SJC mua vào là 70,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 71,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/10: Giá vàng SJC mua vào là 70 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/10: Giá vàng SJC mua vào là 70 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/10: Giá vàng SJC mua vào là 70,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 31/10: Giá vàng SJC mua vào là 69,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 70,65 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 9/2023

– Ngày 5/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,45 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,1 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,9 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/9: Giá vàng SJC mua vào là 68 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/9: Giá vàng SJC mua vào là 67,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,4 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 69,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/9: Giá vàng SJC mua vào là 68 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,8 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,85 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/9: Giá vàng SJC mua vào là 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,95 triệu đồng/lượng.

Tham Khảo Thêm:  Kiêng gì sau khi xăm? 9 lưu ý quan trọng bạn cần biết

Diễn biến giá vàng Doji tháng 8/2023

– Ngày 1/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 2/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,5 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,6 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,8 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,55 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,9 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,85 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,65 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/8: Giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,75 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,3 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/8: Giá vàng SJC mua vào là 67,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 68,35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 7/2023

– Ngày 1/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 4/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 7/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,35 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 18/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.- Ngày 31/7: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 6/2023

– Ngày 1/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 2/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 3/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 5/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1triệu đồng/lượng.- Ngày 7/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 14/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 17/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 19/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 20/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 21/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 28/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/6: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 5/2023

– Ngày 4/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 6/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 8/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 9/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 10/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 11/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 12/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 13/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 15/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 16/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.

Tham Khảo Thêm:  Redmi Note 12 Pro 12/256GB Nguyên Seal Xịn

– Ngày 17/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,15 triệu đồng/lượng.- Ngày 22/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,65 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng.- Ngày 23/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,50 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.- Ngày 24/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,50 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.- Ngày 25/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 26/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67 triệu đồng/lượng.- Ngày 27/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 29/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 30/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 66,95 triệu đồng/lượng.- Ngày 31/5: Giá vàng SJC mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 4/2023

– Ngày 1/4: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC mua vào là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/4: Giá mua vào hiện đang là 66,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/4: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng bán ra là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/4: Giá vàng SJC mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá vàng bán ra là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/4: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng bán ra là 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/4: Giá vàng SJC mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá vàng bán ra là 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,65 triệu đồng/lượng và 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,3 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,3 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,45 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,45 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,4 triệu đồng/lượng và 66,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/4: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,45 triệu đồng/lượng và 67,05 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 3/2023

– Ngày 1/3: Tăng 150.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch so với cuối phiên ngày hôm qua, lần lượt ghi nhận ở mức 66,2 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng tương ứng với hai chiều mua vào – bán ra.

– Ngày 2/3: Không ghi nhận biến động mới cho cả hai chiều mua – bán so với cuối phiên ngày hôm qua, ghi nhận giá mua vào 66,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra 66,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/3: Tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên ngày hôm qua, ghi nhận lần lượt là 66,2 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng tương ứng với hai chiều mua và bán.

– Ngày 4/3: Duy trì ổn định, hiện ghi nhận ở mức 66,15 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 66,8 cho chiều bán ra.

– Ngày 6/3: Không ghi nhận biến động mới, giá mua vào hiện đang là 66,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 66,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/3: Giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng xuống mức 66,05 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 66,7 triệu đồng/lượng cho chiều bán.

– Ngày 8/3: Giá mua là 65,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 66,5 triệu đồng/lượng – cùng giảm 200.000 đồng/lượng.

– Ngày 9/3: Chiều mua đang ở mức 65,8 triệu đồng/lượng và chiều bán đang ở mức 66,62 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/3: Giá mua vào là 65,95 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 66,65 triệu đồng/lượng – tăng 100.000 đồng/lượng.

– Ngày 11/3: Chiều mua 65,9 triệu đồng/lượng và chiều bán là 66,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên không đổi so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

– Ngày 13/2: Giá mua là 66,25 triệu đồng/lượng và giá bán là 66,9 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 350.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.

– Ngày 14/3: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt ở mức 66,25 triệu đồng/lượng và 66,95 triệu đồng/lượng sau khi tăng 50.000 đồng/lượng.

– Ngày 15/3: Chiều mua là 66,1 triệu đồng/lượng và chiều bán là 66,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/3: Giá mua vàng SJC là 66 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 66,7 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/3: Ghi nhận giá giao dịch cho hai chiều mua – bán lần lượt là 66,4 triệu đồng/lượng và 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/3: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,6 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/3: Giá mua vào là 66,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,5 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/3: Giá mua vào và giá bán ra lần lượt là 66,55 triệu đồng/lượng và 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/3: Vàng SJC có giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/3: Vàng SJC có giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/3: Giá vàng SJC hiện ở mức 66,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 67,2 triệu đồng/lượng cho chiều bán.

– Ngày 30/3: Giá mua vào là 66,35 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 66,95 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng Doji tháng 2/2023

Vàng Doji là một trong những sản phẩm chủ đạo của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji. Sản phẩm đặc trưng tại Doji là vàng ép vỉ với nhiều kiểu dáng và mẫu mã, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng và được phân phối trên toàn quốc.

Khảo sát từ đầu tháng đến nay cho thấy, giá vàng Doji trong tháng 2/2023 đang mua vào – bán ra với mức giá cao nhất lần lượt là 66,7 triệu đồng/lượng và 67,65 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là giá vàng Doji trong tháng 2/2023:

– Ngày 1/2: Giá mua – bán niêm yết trong khoảng 66,1 – 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/2: Giá mua – bán niêm yết trong khoảng 66,5 – 67,6 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/2: Giá mua – bán niêm yết trong khoảng 66,7 – 67,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,45 – 67,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,2 – 67,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,2 – 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,25 – 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,55 – 67,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,5 – 67,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,45 – 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,55 – 67,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,35 – 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,35 – 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,3 – 67,2 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,25 – 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,1 – 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,25 – 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,25 – 67,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,2 – 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,2 – 67 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,15 – 66,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,2 – 66,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,1 – 66,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/2: Giá mua – bán niêm yết ở mức lần lượt 66,1 – 66,8 triệu đồng/lượng.

Qua kết quả trên, có thể thấy, từ đầu tháng đến cuối tháng 2, giá vàng Doji đã giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

>>> Xem thêm: Giá vàng 18K

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Tin mới Nóng.