Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ – Bảng giá rẻ nhất 2024

Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ – Bảng giá rẻ nhất 2024

Hệ Thống Điện Tử HT xin giới thiệu đến bạn dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ dưới đây. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 25 chi nhánh trên toàn quốc cam kết mang lại dịch vụ sửa tivi tại nhà uy tín – chuyên nghiệp – nhanh chóng nhất hiện nay.

1. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng Sony

1.1 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 43 inch

Model Giá tham khảo KD-43X77L 3.700.000 KD-43X85J 3.950.000 KD-43X86J 3.850.000 KD-43X80L 3.690.000 KD-43X81DK 3.200.000 KD-43X80K 3.700.000 KD-43X80J 3.000.000 KD-43X75K 3.200.000 KD-43X75 3.750.000 KD-43X75A 3.950.000

1.2 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 50 inch

Model Giá tham khảo KD-50X85K 5.450.000 KD-50X85J 5.400.000 KD-50X86J 5.250.000 KD-50X80L 5.450.000 KD-50X81DK 5.000.000 KD-50X80K 5.950.000 KD-50X80J 5.400.000 KD-50X75K 5.700.000 KD-50X75 5.700.000 KD-50X75A 5.500.000

1.3 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 55 inch

Model Giá tham khảo KD-55X75K 6.950.000 KD-55X80AJ 6.890.000 KD-55X80J 6.750.000 KD-55X80K 6.200.000 KD-55X81DK 6.500.000 KD-55X80L 6.200.000 KD-55X85J 6.850.000 KD-55X86J 6.000.000 KD-55X85K 6.950.000 XR-55X90K 6.450.000 KD-55X85L 6.450.000 XR-55X90L 6.450.000 XR-55A80J 6.000.000 XR-55A80K 6.750.000 XR-55A80L 6.450.000 XR-55A90J 6.000.000

1.4 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 65 inch

Model Giá tham khảo XR-65A90J 7.000.000 XR-65A80L 7.450.000 XR-65A80K 7.950.000 XR-65A80J 7.250.000 XR-65X90L 7.450.000 KD-65X85L 7.950.000 XR-65X95K 7.400.000 XR-65X95J 7.950.000 XR-65X90K 7.450.000 KD-65X85K 7.450.000 KD-65X85J 7.750.000 KD-65X86J 7.950.000 KD-65X80L 7.450.000 KD-65X81DK 7.250.000 KD-65X80K 7.450.000 KD-65X80J 7.000.000 KD-65X80AJ 7.050.000 KD-65X75K 7.450.000

1.5 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 75 inch

Model Giá tham khảo XR-75X90L 9.950.000 XR-75X95K 9.700.000 XR-75X90K 9.500.000 KD-75X85K 9.950.000 KD-75X86J 9.950.000 KD-75X80L 9.950.000 KD-75X80K 9.950.000 KD-75X80J 9.250.000

Tham Khảo Thêm:  Khám phá Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - "Nóc nhà của Gia Lai"

1.6 Bảng giá thay màn hình tivi Sony 85 inch

Model Giá tham khảo XR-85X95K 15.700.000 XR-85X95J 12.500.000 XR-85X90K 15.450.000 KD-85X85K 15.450.000 KD-85X86J 10.450.000 KD-85X80L 15.450.000

2. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng Samsung

2.1 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 43 inch

Model Giá tham khảo QA43Q65A 3.950.000 QA43Q60B 3.100.000 QA43Q60C 3.950.000 QA43LS05B 3.450.000 UA43AU8100 3.950.000 UA43BU8000 3.950.000 UA43AU7200 3.200.000 UA43CU8000 3.700.000 UA43BU8500 3.950.000

2.2 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 50 inch

Model Giá tham khảo QA50Q65A 5.950.000 QA50Q80B 5.950.000 QA50Q60C 5.950.000 QA50Q80A 5.950.000 QA50Q80C 5.950.000 QA50LS03A 5.450.000 QA50LS03B 5.200.000 QA50LS01BB 5.950.000 UA50AU8100 5.700.000 UA50BU8000 5.950.000 UA50AU7200 5.200.000 UA50BU8500 5.950.000 UA50CU8000 5.700.000

2.3 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 55 inch

Model Giá tham khảo QA55QN90A 6.450.000 QA55QN85B 6.950.000 QA55QN90B 6.450.000 QA55QN85A 6.950.000 QA55QN90C 6.950.000 QA55QN85C 6.950.000 QA55Q65A 6.450.000 QA55Q60C 6.450.000 QA55Q70B 6.450.000 QA55Q60B 6.800.000 QA55Q80B 6.700.000 QA55Q70C 6.200.000 QA55Q80A 6.450.000 QA55Q80C 6.950.000 QA55Q80T 6.200.000 QA55LS03B 6.700.000 QA55LS01BA 6.950.000 UA55AU8100 6.700.000 UA55BU8000 6.450.000 UA55CU8000 6.450.000 UA55AU7200 6.350.000 UA55BU8500 6.450.000 QA55S95B 6.450.000 QA55S95CA 6.200.000

2.4 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 65 inch

Model Giá tham khảo QA65QN90B 7.450.000 QA65QN85B 7.950.000 QA65QN700B 7.950.000 QA65QN85C 7.950.000 QA65QN90C 7.450.000 QA65Q65A 7.450.000 QA65Q60B 7.450.000 QA65Q60C 7.450.000 QA65Q70B 7.200.000 QA65Q80B 7.950.000 QA65Q70C 7.450.000 QA65Q80R 7.650.000 QA65Q60T 7.450.000 QA65Q80C 7.200.000 QA65LS03B 7.950.000 UA65AU8100 7.450.000 UA65BU8000 7.800.000 UA65CU8000 7.950.000 QA65S95B 7.950.000

2.5 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 75 inch

Model Giá tham khảo QA75QN85A 9.450.000 QA75QN85B 9.450.000 QA75QN800A 9.500.000 QA75QN90C 9.450.000 QA75QN85C 9.450.000 QA75Q65A 9.950.000 QA75Q60B 9.450.000 QA75Q70B 9.450.000 QA75Q80C 9.450.000 QA75Q75R 9.990.000 QA75Q80B 9.500.000 QA75Q70C 9.450.000 QA75Q60C 9.950.000 QA75LS03B 9.950.000 UA75AU8100 9.450.000 UA75CU8000 9.950.000 UA75TU8100 9.900.000

2.6 Bảng giá thay màn hình tivi Samsung 85 inch

Model Giá tham khảo QA85QN85A 12.950.000 QA85QN85B 13.950.000 QA85QN85C 12.950.000 QA85Q60B 13.950.000 QA85Q80B 13.950.000 QA85Q80C 13.950.000 QA85Q70C 13.450.000 UA85BU8000 13.950.000

Tham Khảo Thêm:  Sữa TH True Milk cho bé mấy tuổi? Có tốt cho bé hay không?

3. Bảng giá thay màn hình tivi bị vỡ hãng LG

3.1 Bảng giá thay màn hình tivi LG 43 inch

Model Giá tham khảo 43UQ7550PSF 3.500.000 43UQ8000PSC 3.000.000 43UP7800PTB 3.600.000 43UP7750PTB 3.750.000 43NANO76SQA 3.700.000 43NANO75TPA 3.750.000

3.2 Bảng giá thay màn hình tivi LG 48 inch

Model Giá tham khảo 48A2PSA 4.725.000 48C1PTB 4.750.000 48A3PSA 4.450.000 48C2PSA 4.200.000

3.3 Bảng giá thay màn hình tivi LG 49 inch

Model Giá tham khảo 49NANO86TNA 4.450.000 49UN7300PTC 4.700.000 49NANO81TNA 4.950.000 49UN7290PTF 4.150.000 49UM7300PTA 4.900.000 49SM8100PTA 4.400.000 49UM7400PTA 4.450.000

3.4 Bảng giá thay màn hình tivi LG 50 inch

Model Giá tham khảo 50UQ7550PSF 5.200.000 50UQ8000PSC 5.700.000 50UP7800PTB 5.700.000 50UP7750PTB 5.900.000 50NANO76SQA 5.700.000 50NANO75TPA 5.000.000

3.5 Bảng giá thay màn hình tivi LG 55 inch

Model Giá tham khảo 55UQ8000PSC 6.000.000 55UQ7550PSF 5.650.000 55UP7750PTB 6.750.000 55UP7800PTB 6.450.000 55NANO76SQA 6.500.000 55NANO75TPA 6.900.000 55NANO86TPA 6.750.000 55A2PSA 6.450.000 55C1PTB 6.500.000 55A3PSA 6.450.000 55C2PSA 6.650.000 55G1PTA 6.000.000 55G2PSA 6.700.000 55C3PSA 6.950.000

3.6 Bảng giá thay màn hình tivi LG 65 inch

Model Giá tham khảo 65UQ7550PSF 7.250.000 65UQ8000PSC 7.000.000 65UR7550PSC 7.700.000 65UR9050PSK 7.950.000 65NANO76SQA 7.450.000 65QNED91TPA 7.200.000 65QNED86SQA 7.900.000 65A2PSA 7.300.000 65C2PSA 7.050.000 65A3PSA 7.950.000 65C3PSA 7.450.000 65G1PTA 7.500.000 65G2PSA 7.550.000

3.7 Bảng giá thay màn hình tivi LG 75 inch

Model Giá tham khảo 75UQ8000PSC 9.450.000 75UP7750PTB 9.050.000 75UR9050PSK 9.950.000 75UR7550PSC 9.600.000 75NANO76SQA 9.950.000 75QNED91TPA 9.950.000

4. Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Hệ Thống Điện Tử HT

Hệ Thống Điện Tử HT chuyên thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ với những ưu điểm nổi bật sau đây:

 • Bảo hành 12 tháng khi thay màn hình tivi bị vỡ.
 • Kỹ thuật viên chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình.
 • Linh kiện chính hãng, cam kết không dùng hàng kém chất lượng.
 • Dịch vụ vận chuyển tivi tận nhà miễn phí khi khách hàng thay màn hình tivi giá rẻ tại Điện Tử HT.
 • Hotline hỗ trợ báo giá, tư vấn, bảo hành: 1900.9200 hoặc 0914.765.768
 • Thay màn hình tivi bị vỡ các hãng tivi sau: sony, samsung, lg, toshiba, panasonic, tcl, sharp, casper, asanzo, skyworth, xiaomi,…
 • Hệ Thống Điện Tử HT với 25 chi nhánh, đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng ở mọi tỉnh thành trên cả nước.
Tham Khảo Thêm:  Khoa Cơ xương khớp

Thay màn hình tivi tại TPHCM Thay màn hình tivi tại Long An Thay màn hình tivi tại Bình Dương Thay màn hình tivi tại Lâm Đồng Thay màn hình tivi tại Đồng Nai Thay màn hình tivi tại Kiên Giang Thay màn hình tivi tại Cần Thơ Thay màn hình tivi tại Đắk Lắk Thay màn hình tivi tại Vĩnh Long Thay màn hình tivi tại Bình Phước Thay màn hình tivi tại Gia Lai Thay màn hình tivi tại Bình Định Thay màn hình tivi tại Vũng Tàu Thay màn hình tivi tại Bạc Liêu Thay màn hình tivi tại An Giang Thay màn hình tivi tại Tây Ninh Thay màn hình tivi tại Nha Trang Thay màn hình tivi tại Nam Định

Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Hệ Thống Điện Tử HT
Thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Hệ Thống Điện Tử HT

5. Các chi nhánh của Hệ Thống Điện Tử HT

6. Một số phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Điện Tử HT

Phản hồi của khách hàng về dịch vụ sửa tivi tại nhà Điện Tử HT
Phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi bị vỡ tại Điện Tử HT
Phản hồi của khách hàng về dịch vụ sửa tivi tại nhà Điện Tử HT
Phản hồi của khách hàng về dịch vụ thay màn hình tivi giá rẻ tại Điện Tử HT

Trên đây là thông tin chi tiết về giá thay màn hình tivi bị vỡ giá rẻ tại Điện Tử HT. Nếu bạn có thắc mắc về giá hay cần tư vấn thêm về dịch vụ thì hãy gọi ngay đến Hotline: 1900.9200 hoặc 0914.765.768 ngay nhé.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Hotline: 1900.9200 – 0914.765.768
 • Website: dientuht.vn | hethongdientuht.com
 • Fanpage: facebook.com/suativichuyennghiep
 • Youtube: youtube.com/@dientuht
 • Thời gian hoạt động: Thứ 2 – Chủ Nhật: 8h00 – 19h00.

=> Xem thêm: Sửa tivi tại nhà – Bảng giá rẻ nhất 2023

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Tin mới Nóng.