Tổng hợp các cách đánh số 0 trong excel nên biết

Video thêm số 0 trong excel

Cách đánh số 0 trong excel bằng hàm Text

Cách đánh số 0 trong excel, bạn có thể sử dụng hàm này để tùy chỉnh định dạng của một số cụ thể. Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử bạn có một số 5 và bạn muốn đánh số 0 cho nó bằng cách sử dụng hàm TEXT. Dùng công thức sau: =TEXT(5, “0000”)

Trong công thức trên:

 • Số 5 là giá trị bạn muốn đánh số 0.
 • “0000” là định dạng bạn muốn áp dụng. Trong định dạng này, mỗi số 0 thể hiện một chữ số của số ban đầu, và nếu số ban đầu có ít chữ số hơn, các số 0 sẽ được thêm vào bên trái để đảm bảo giữ nguyên chiều dài.

Kết quả của công thức trên sẽ là chuỗi “0005”, trong đó số 0 đã được thêm vào bên trái để đảm bảo chiều dài là 4 chữ số. Bạn có thể điều chỉnh số lượng chữ số 0 theo nhu cầu của mình bằng cách thay đổi định dạng trong hàm TEXT.

Cách thêm số 0 bằng cách thêm dấu đằng trước dãy số

Cách đánh số 0 trong excel bằng cách thêm dấu đằng trước dãy số là một phương pháp đơn giản và hiệu quả. Điều này thường được áp dụng khi bạn muốn giữ nguyên dãy số với một số đầu tiên có thể là số 0. Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử bạn có một dãy số và muốn thêm số 0 vào trước số 5 để đảm bảo rằng dãy số có độ dài là 2 chữ số.

 • Bước 1: Nhập số 5 vào một ô trong bảng tính, chẳng hạn là ô A1.
 • Bước 2: Trong ô B1 (hoặc ô khác bạn muốn hiển thị kết quả), nhập công thức sau: =TEXT(A1, “00”). Trong công thức này, “00” là định dạng bạn muốn áp dụng, nó sẽ thêm số 0 vào trước số ban đầu và đảm bảo rằng dãy số có độ dài là 2 chữ số.
 • Bước 3: Nhấn Enter.

Kết quả sẽ là một chuỗi số trong ô B1 với số 0 đã được thêm vào trước số 5, và bạn có thể tự do sao chép công thức này cho các ô khác nếu cần thiết.

Cách thêm số 0 trong excel bằng công cụ Format Cell

Cách đánh số 0 trong excel bằng công cụ Format Cell, bạn có thể sử dụng tính năng định dạng số để cài đặt số lượng chữ số mong muốn và thêm số 0 khi cần. Dưới đây là cách thực hiện:

 • Bước 1: Chọn ô hoặc dãy ô bạn muốn định dạng.**
 • Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn “Format Cells” (Định dạng ô).
 • Bước 3: Trong hộp thoại Format Cells, chọn tab “Number” (Số).**
 • Bước 4: Chọn một loại định dạng số phù hợp. Ví dụ, chọn “Number” và sau đó chỉnh số lượng chữ số thập phân và hàng đơn vị
 • Bước 5: Nhấn OK để áp dụng định dạng.
Tham Khảo Thêm:  Bảng chữ cái tiếng Anh: Phiên âm và Cách đánh vần chuẩn nhất

Khi bạn nhập một số vào ô đã định dạng, Excel sẽ tự động thêm số 0 để đảm bảo chiều dài số như bạn đã chỉ định trong bước trước.

Ví dụ: Nếu bạn chọn định dạng số là “00”, khi bạn nhập 5 vào ô, Excel sẽ hiển thị là “05”. Điều này giúp duy trì chiều dài số theo yêu cầu của bạn.

Cách thêm số 0 trước số điện thoại hàm CONCATENTE

Để thêm số 0 trước số điện thoại bằng hàm CONCATENATE trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm TEXT để định dạng số và sau đó sử dụng hàm CONCATENATE (hoặc toán tử &) để kết hợp số 0 với số điện thoại. Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử bạn có số điện thoại 123456789, và bạn muốn thêm số 0 trước nó:

 • Bước 1: Sử dụng hàm TEXT để định dạng số

=TEXT(A1, “000000000”)

Trong công thức trên, A1 là ô chứa số điện thoại, và “000000000” là định dạng bạn muốn áp dụng. Điều này sẽ thêm số 0 vào trước số điện thoại và đảm bảo rằng chiều dài của nó là 9 chữ số.

 • Bước 2: Sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử &

=CONCATENATE(“0”, TEXT(A1, “000000000”)) hoặc =”0″ & TEXT(A1, “000000000”)

Cả hai công thức trên đều sẽ kết hợp số 0 với số điện thoại đã được định dạng.

Nhớ thay thế A1 bằng địa chỉ ô chứa số điện thoại thực tế của bạn.

Cách thêm số 0 trong excel bằng thiết lập định dạng “0”#

Để thêm số 0 trong Excel bằng cách thiết lập định dạng “0”#, bạn có thể sử dụng tính năng định dạng số ngày tháng của Excel. Đây là cách thực hiện:

 • Bước 1: Chọn ô hoặc dãy ô chứa số điện thoại.
 • Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn “Format Cells” (Định dạng ô).
 • Bước 3: Trong hộp thoại “Format Cells”, chọn tab “Number” (Số).
 • Bước 4: Chọn “Custom” (Tùy chỉnh) ở phía dưới danh sách các định dạng số.
 • Bước 5: Trong hộp thoại “Type” (Loại), nhập vào ô “Type” hình thức “0”#:
 • Bước 6. Nhấn OK để áp dụng định dạng.

Lưu ý: Ký tự `#` trong định dạng này biểu thị một chữ số tùy ý, và dấu `”0″` đặt trước nó đảm bảo rằng mỗi chữ số sẽ hiển thị, kể cả các số 0 đứng trước.

Khi bạn nhập một số ở đây, Excel sẽ hiển thị số 0 trước nó và duy trì chiều dài của số. Điều này thích hợp để định dạng số điện thoại có độ dài cố định.

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa, lịch sử ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 và chủ đề năm 2023

Cách thêm số 0 ở đầu trong excel trong chuỗi văn bản

Để thêm số 0 ở đầu trong Excel trong chuỗi văn bản, bạn có thể sử dụng hàm TEXT kết hợp với hàm CONCATENATE (hoặc toán tử &) để tạo chuỗi mới. Dưới đây là cách thực hiện:

Giả sử bạn có một ô chứa chuỗi văn bản, chẳng hạn A1 là “123”. Bạn muốn thêm số 0 vào đầu để biến nó thành “0123”.

 • Bước 1: Sử dụng hàm TEXT để định dạng số

=TEXT(A1, “0000”)

Trong công thức trên, A1 là ô chứa chuỗi văn bản, và “0000” là định dạng bạn muốn áp dụng. Điều này sẽ thêm số 0 vào đầu chuỗi văn bản và đảm bảo rằng chiều dài của chuỗi là 4 ký tự.

 • Bước 2: Sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử &

=CONCATENATE(“0”, TEXT(A1, “0000”)) hoặc =”0″ & TEXT(A1, “0000”)

Cả hai công thức trên đều sẽ kết hợp số 0 với chuỗi văn bản đã được định dạng.

Nhớ thay thế A1 bằng địa chỉ ô chứa chuỗi văn bản thực tế của bạn.

Cách loại bỏ số 0 đứng đầu trong Excel

Để loại bỏ số 0 đứng đầu trong Excel, bạn có thể sử dụng một số hàm và tính năng có sẵn. Dưới đây là một số cách bạn có thể thực hiện:

Cách 1: Sử dụng Hàm TEXT

Giả sử số bạn muốn loại bỏ số 0 đứng đầu nằm trong ô A1.

Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị của ô A1 thành văn bản và sau đó chuyển đổi lại thành số.

=VALUE(TEXT(A1,”0″))

Hàm này sẽ loại bỏ số 0 đứng đầu của ô A1 theo mong muốn của người dùng.

Cách 2: Sử dụng Hàm IF

Giả sử số bạn muốn loại bỏ số 0 đứng đầu nằm trong ô A1.

Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem số có đứng đầu là 0 hay không.

=IF(LEFT(A1,1)=”0″,VALUE(MID(A1,2,LEN(A1)-1)),A1)

Hàm này kiểm tra xem có số 0 ở đầu không. Nếu có, nó sẽ loại bỏ số 0 đó; nếu không, nó sẽ trả lại giá trị ban đầu của ô.

Cách ẩn các số 0 trong Excel

Để ẩn các số 0 trong Excel, bạn có thể sử dụng tính năng Điều kiện định dạng hoặc ẩn giá trị cụ thể. Dưới đây là hai cách bạn có thể thực hiện:

Cách 1: Sử dụng Điều kiện định dạng

 • Bước 1: Chọn cột hoặc ô nơi bạn muốn ẩn các số 0.
 • Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn “Format Cells” (Định dạng ô).
 • Bước 3: Chọn tab “Number” (Số).
 • Bước 4: Chọn loại số phù hợp, chẳng hạn như “General”, “Number”, hoặc “Custom”.
 • Bước 5: Trong hộp thoại “Format Cells”, chọn tab “Number” và sau đó chọn “Custom” (Tùy chọn).
 • Bước 6: Trong ô “Type” (Loại), nhập `0;-0;;@` hoặc `General;-General;;@` để ẩn các số 0.
Tham Khảo Thêm:  Ngày 29/8: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta bị trảm quyết | Tổng Giáo Phận Hà Nội

Cách 2: Sử dụng Hàm IF để ẩn giá trị cụ thể

 • Bước 1: Tạo một cột mới hoặc chọn cột nơi bạn muốn hiển thị giá trị được ẩn.
 • Bước 2: Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem giá trị có phải là 0 hay không. Nếu có, trả về một giá trị rỗng; nếu không, trả về giá trị ban đầu.

=IF(A1=0, “”, A1)

Điều này sẽ trả về giá trị rỗng (“”) nếu giá trị ban đầu là 0, trong trường hợp này, Excel sẽ không hiển thị giá trị.

Lưu ý rằng cách thức chính xác có thể phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn và cấu trúc dữ liệu trong bảng tính của bạn.

Cách ẩn, không hiển thị số 0 trong Excel

Để ẩn và không hiển thị số 0 trong Excel mà không thay đổi định dạng ô hoặc tạo cột mới, bạn có thể sử dụng định dạng điều kiện và ẩn các giá trị 0. Dưới đây là cách thực hiện:

 • Bước 1: Chọn cột hoặc ô nơi bạn muốn ẩn số 0.
 • Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn “Format Cells” (Định dạng ô).
 • Bước 3: Chọn tab “Number” (Số).
 • Bước 4: Chọn loại số phù hợp, chẳng hạn như “General” hoặc “Number”.
 • Bước 5: Nhấn vào nút “Custom” (Tùy chỉnh) trong tab “Number”.
 • Bước 6: Trong ô “Type” (Loại), nhập điều kiện định dạng sau: 0;-0;;@. Hoặc, nếu bạn muốn giữ giá trị cho các ô có số 0 nhưng không hiển thị chúng: 0;-0; Bấm “OK” để áp dụng.

Các giá trị 0 sẽ được ẩn trong cột bạn đã chọn mà không ảnh hưởng đến giá trị thực sự của ô. Lưu ý rằng điều này chỉ ẩn số 0 và giữ nguyên giá trị của ô, giúp bảng tính của bạn trông sạch sẽ hơn.

Không chỉ đơn giản là kỹ năng cơ bản, mà việc áp dụng chúng một cách chính xác còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự chính xác và hiệu suất trong công việc hàng ngày. Hy vọng rằng bài tổng hợp này đã mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về các cách đánh số 0 trong Excel, giúp bạn khai thác đầy đủ tiềm năng của công cụ này và nâng cao hiệu suất làm việc của bạn. Hãy áp dụng những kiến thức này vào thực tế và trở thành một chuyên gia Excel linh hoạt trong công việc của mình.

 • Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách gạch chéo ô trong excel
 • Xem thêm: Cách đánh dấu tích trong excel đơn giản và nhanh chóng
 • Xem thêm: Update 7 cách đánh số thứ tự trong excel mới nhất

— HR Insider — VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Tin mới Nóng.