Phản ứng Na + S hay Na ra Na2S hoặc S ra Na2S thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng hóa hợp đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Na có lời giải, mời các bạn đón xem:

2Na + S → 2Na2S

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

– Cho natri tác dụng với lưu huỳnh thu được natrisunfua.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Na phản ứng với lưu huỳnh đun nóng tỏa nhiều nhiệt tạo ra hỗn hợp màu đen.

Bạn có biết

Na tham gia phản ứng mãnh liệt với các phi kim.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho Na tác dụng với S đun nóng thu được muối natrisunfua. Công thức đúng của natrisunfua là

A. Na2S B. NaS C. NaS2 D. Na2S2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng: 2Na + S → Na2S

Ví dụ 2: Muối natrisunffua thu được khi cho natri tác dụng với S có tính chất gì?

A. Tan trong nước tạo thành dung dịch có pH = 7

B. Tan trong nước tạo thành dung dịch có pH > 7

C. Tan trong nước tạo thành dung dịch có pH < 7

D. Không tan trong nước

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Na2S → 2Na+ + S2-; S2- + H2O → HS- + OH-

Ví dụ 3: Cho 2,3 g Na tác dụng với 1,6 g phi kim X thu được muối của Na2X. X là

A. Cl2 B. Br2 C. S D. O2

Tham Khảo Thêm:  Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông &amp; Tam Giác Thường Lớp 9

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng: 2Na + S → Na2S

nX = nNa/2 = 0,05 mol ⇒ MX = 1,6/0,05 = 32 g ⇒ X là S

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2Na + Cl2 → 2NaCl
 • 2Na + Br2 → 2NaBr
 • 2Na + I2 → 2NaI
 • 4Na + O2 → 2Na2O
 • 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • Na + 2HCl → NaCl + H2
 • Na + 2H2SO4 → Na2SO4 + H2
 • 6Na + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H2
 • 2Na + H3PO4 → Na2HPO4 + H2
 • 2Na + 2H3PO4 → 2NaH2PO4 + H2
 • 2Na + 2HF → 2NaF + H2
 • 2Na + CuSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Cu(OH)2
 • 2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe(OH)2
 • 6Na + Al2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + ZnSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Zn(OH)2
 • 2Na + PbSO4 + 2H2O → 3Na2SO4 + H2 + Pb(OH)2
 • 6Na + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Fe(OH)3
 • 2Na + CuCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Cu(OH)2
 • 2Na + FeCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Fe(OH)2
 • 6Na + 2AlCl3 + 6H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + ZnCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Zn(OH)2
 • 3Na + 2FeCl3 + 3H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 6Na + Cr2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Cr(OH)3
 • 6Na + 2CrCl3 + 6H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Cr(OH)3
 • 2Na + Cu(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Cu(OH)2
 • 2Na + Fe(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Fe(OH)2
 • 6Na + 2Al(NO3)3 + 6H2O → 6NaNO3 + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + Zn(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Zn(OH)2
 • 2Na + Pb(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Pb(OH)2
 • 6Na + 2Fe(NO3)3 + 6H2O → 6NaNO3 + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2
 • 2Na + 2CH3OH → 2CH3ONa + H2
 • 2Na + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2
 • 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Tham Khảo Thêm:  Mũ trong toán học tiếng anh là gì?

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc