Em hãy cho biết: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11 – Kết nối tri thức: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

Câu hỏi trang 95 Lịch sử 10: Em hãy cho biết: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Trả lời:

– Điều kiện tự nhiên:

+ Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên lưu vực các dòng sông (sông Hồng, sông Mã, sông Cả).

+ Đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nghề nông trồng lúa nước.

+ Khoáng sản: có các mỏ đồng, sắt, thiếc, chì,…thuận lợi cho nghề luyện kim phát triển sớm.

– Cơ sở xã hội:

+ Văn minh Văn Lang – Âu Lạc có nguồn gốc từ văn hóa Phùng Nguyên (có niên đại khoảng 4000 năm trước), phát triển rực rỡ trong thời kì văn hóa Đông Sơn.

+ Sự phát triển của công cụ lao động dẫn tới những thay đổi lớn: sự tan rã của xã hội nguyên thủy, phân hóa xã hội và sự ra đời của nhà nước.

+ Cư dân Việt cổ sống thành từng làng, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, yêu cầu bảo vệ cuộc sống chung của cộng đồng, các làng đã liên kết với nhau, suy tôn thủ lĩnh chung.

=> Đây là cơ sở hình thành nên nhà nước đầu tiên ở Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thơ lục bát là gì? Đặc điểm là gì? Cách gieo vần thơ lục bát?

Xem thêm các bài giải sách giáo khoa Lịch sử 10 bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 93 Lịch sử 10: Từ hơn 2000 năm trước, trên lãnh thổ Việt Nam đã từng bước hình thành ba trung tâm văn minh…

Câu hỏi trang 95 Lịch sử 10: Em hãy cho biết: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào…

Câu hỏi 1 trang 99 Lịch sử 10: Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc…

Câu hỏi 2 trang 99 Lịch sử 10: Khai thác Tư liệu 1 (tr.98), hãy cho biết ý nghĩa, giá trị của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam…

Câu hỏi trang 100 Lịch sử 10: Em hãy cho biết: Nền văn minh Chăm-pa được hình thành trên những cơ sở nào…

Câu hỏi trang 103 Lịch sử 10: Hãy nêu một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa…

Câu hỏi trang 104 Lịch sử 10: Hãy cho biết những cơ sở hình thành văn minh Phù Nam…

Câu hỏi 1 trang 107 Lịch sử 10: Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam…

Câu hỏi 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy giới thiệu về một thành tựu mà em ấn tượng nhất…

Luyện tập 1 trang 107 Lịch sử 10: Lập bảng thống kê (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam…

Tham Khảo Thêm:  Lý thuyết độ cao của âm và bài tập vận dụng (vật lý 7)

Luyện tập 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy thống kê một số thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam…

Vận dụng 1 trang 107 Lịch sử 10: Em hãy giải thích tại sao phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn…

Vận dụng 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy sưu tầm một số hình ảnh cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị các nền văn minh …

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 12: Văn minh Đại Việt

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc