Tên tiếng Trung: Dịch HỌ và TÊN ra tiếng Việt cực Hay và Ý Nghĩa

Tên tiếng Trung: Dịch HỌ và TÊN ra tiếng Việt cực Hay và Ý Nghĩa

Chinese giới thiệu tới bạn bản dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung. Đây là những tên Hán Việt khá phổ biến và được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Qua bài viết này, hi vọng tất cả các bạn sẽ biết họ tên của mình trong tiếng Trung là gì.

Cách tra cả tên và họ : Nguyễn Thị Hoa Tìm tên tiếng Trung vần N, T, H rồi ghép lại.

Cách tra nhanh trên máy tính: Nhấn phím Ctrl+ F rồi nhập tên bạn Enter hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm nội dung bên trái trang

ten tieng trung hay

Các HỌ thường gặp trong tiếng Trung

Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 14 dòng họ phổ biến, với phần lớn dân số mang những họ này.

Họ Chữ Hán Phiên âm (Pinyin) Nguyễn 阮 Ruǎn Trần 陈 Chén Lê 黎 Lí Phạm 范 Fàn Hoàng/Huỳnh 黃 Huáng Phan 潘 Pān Vũ/Võ 武 Wǔ Đặng 邓 Dèng Bùi 裴 Péi Đỗ 杜 Dù Hồ 胡 Hú Ngô 吴 Wú Dương 杨 Yáng Lý 李 Lǐ

Dịch tên đệm ra tiếng Trung Quốc

Để dịch tên sang tiếng Trung Quốc hoàn chỉnh chúng ta còn cần biết thêm chữ lót hay dùng trong tên người Việt Nam

Thị 氏 shì Văn 文 wén

Dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt phiên âm theo vần

Trước tiên Chinese xin dịch một số tên Hán Việt phổ biến mà nhiều bạn tìm kiếm nhất.

Loan 湾 Wān Oanh là gì 莺 Yīng Nhung 绒 róng Trang 妝 Zhuāng Hằng 姮 Héng Tâm 心 xīn Việt 越 yuè Hà 何 hé Hường 紅 hóng Huyền 玄 xuán Yến 燕 yàn Thắm 嘇/深 shēn An 安 ān Khanh 卿 qīng Khương 羌 qiāng Mẫn 愍 mǐn Mến miǎn Toản 鑽 zuàn Trọng 重 zhòng Trường 长 cháng

Tên tiếng Trung vần A

AN 安 an ANH 英 Yīng Á 亚 Yà ÁNH 映 Yìng ẢNH 影 Yǐng ÂN 恩 Ēn ẤN 印 Yìn ẨN 隐 Yǐn

Tên tiếng Trung vần B

BA 波 Bō BÁ 伯 Bó BÁCH 百 Bǎi BẠCH 白 Bái BẢO 宝 Bǎo BẮC 北 Běi BẰNG 冯 Féng BÉ 閉 Bì BÍCH 碧 Bì BIÊN 边 Biān BÌNH 平 Píng BÍNH 柄 Bǐng BỐI 贝 Bèi BÙI 裴 Péi

Tên tiếng Trung vần C

CAO 高 Gāo CẢNH 景 Jǐng CHÁNH 正 Zhèng CHẤN 震 Zhèn CHÂU 朱 Zhū CHI 芝 Zhī CHÍ 志 Zhì CHIẾN 战 Zhàn CHIỂU 沼 Zhǎo CHINH 征 Zhēng CHÍNH 正 Zhèng CHỈNH 整 Zhěng CHUẨN 准 Zhǔn CHUNG 终 Zhōng CHÚNG 众 Zhòng CÔNG 公 Gōng CUNG 工 Gōng CƯỜNG 强 Qiáng CỬU 九 Jiǔ

Tên tiếng Trung vần D

DANH 名 Míng DẠ 夜 Yè DIỄM 艳 Yàn DIỆP 叶 Yè DIỆU 妙 Miào DOANH 嬴 Yíng DOÃN 尹 Yǐn DỤC 育 Yù DUNG 蓉 Róng DŨNG 勇 Yǒng DUY 维 Wéi DUYÊN 缘 Yuán DỰ 吁 Xū DƯƠNG 羊 Yáng DƯƠNG 杨 Yáng DƯỠNG 养 Yǎng

Tên tiếng Trung vần Đ

ĐẠI 大 Dà ĐÀO 桃 Táo ĐAN 丹 Dān ĐAM 担 Dān ĐÀM 谈 Tán ĐẢM 担 Dān ĐẠM 淡 Dàn ĐẠT 达 Dá ĐẮC 得 De ĐĂNG 登 Dēng ĐĂNG 灯 Dēng ĐẶNG 邓 Dèng ĐÍCH 嫡 Dí ĐỊCH 狄 Dí ĐINH 丁 Dīng ĐÌNH 庭 Tíng ĐỊNH 定 Dìng ĐIỀM 恬 Tián ĐIỂM 点 Diǎn ĐIỀN 田 Tián ĐIỆN 电 Diàn ĐIỆP 蝶 Dié ĐOAN 端 Duān ĐÔ 都 Dōu ĐỖ 杜 Dù ĐÔN 惇 Dūn ĐỒNG 仝 Tóng ĐỨC 德 Dé

Tên tiếng Trung vần G

GẤM 錦 Jǐn GIA 嘉 Jiā GIANG 江 Jiāng GIAO 交 Jiāo GIÁP 甲 Jiǎ

Tên trong tiếng Trung vần H

HÀ 何 Hé HẠ 夏 Xià HẢI 海 Hǎi HÀN 韩 Hán HẠNH 行 Xíng HÀO 豪 Háo HẢO 好 Hǎo HẠO 昊 Hào HẰNG 姮 Héng HÂN 欣 Xīn HẬU 后 hòu HIÊN 萱 Xuān HIỀN 贤 Xián HIỆN 现 Xiàn HIỂN 显 Xiǎn HIỆP 侠 Xiá HIẾU 孝 Xiào HINH 馨 Xīn HOA 花 Huā HÒA 和 Hé HÓA 化 Huà HỎA 火 Huǒ HỌC 学 Xué HOẠCH 获 Huò HOÀI 怀 Huái HOAN 欢 Huan HOÁN 奂 Huàn HOẠN 宦 Huàn HOÀN 环 Huán HOÀNG 黄 Huáng HỒ 胡 Hú HỒNG 红 Hóng HỢP 合 Hé HỢI 亥 Hài HUÂN 勋 Xūn HUẤN 训 Xun HÙNG 雄 Xióng HUY 辉 Huī HUYỀN 玄 Xuán HUỲNH 黄 Huáng HUYNH 兄 Xiōng HỨA 許 (许) Xǔ HƯNG 兴 Xìng HƯƠNG 香 Xiāng HỮU 友 You

Tham Khảo Thêm:  Top những bộ phim Hàn cảm động nhất, lấy đi nước mắt người xem

Tên tiếng Trung vần K

KIM 金 Jīn KIỀU 翘 Qiào KIỆT 杰 Jié KHA 轲 Kē KHANG 康 Kāng KHẢI 啓 (启) Qǐ KHẢI 凯 Kǎi KHÁNH 庆 Qìng KHOA 科 Kē KHÔI 魁 Kuì KHUẤT 屈 Qū KHUÊ 圭 Guī KỲ 淇 Qí

Tên tiếng Trung vần L

LÃ 吕 Lǚ LẠI 赖 Lài LAN 兰 Lán LÀNH 令 Lìng LÃNH 领 Lǐng LÂM 林 Lín LEN 縺 Lián LÊ 黎 Lí LỄ 礼 Lǐ LI 犛 Máo LINH 泠 Líng LIÊN 莲 Lián LONG 龙 Lóng LUÂN 伦 Lún LỤC 陸 Lù LƯƠNG 良 Liáng LY 璃 Lí LÝ 李 Li

Tên tiếng Trung vần M

MÃ 马 Mǎ MẠC 幕 Mù MAI 梅 Méi MẠNH 孟 Mèng MỊCH 幂 Mi MINH 明 Míng MỔ 剖 Pōu MY 嵋 Méi MỸ MĨ 美 Měi

Tên tiếng Trung vần N

NAM 南 Nán NHẬT 日 Rì NHÂN 人 Rén NHI 儿 Er NHIÊN 然 Rán NHƯ 如 Rú NINH 娥 É NGÂN 银 Yín NGỌC 玉 Yù NGÔ 吴 Wú NGỘ 悟 Wù NGUYÊN 原 Yuán NGUYỄN 阮 Ruǎn NỮ 女 Nǚ

Tên tiếng Trung vần P

PHAN 藩 Fān PHẠM 范 Fàn PHI 菲 Fēi PHÍ 费 Fèi PHONG 峰 Fēng PHONG 风 Fēng PHÚ 富 Fù PHÙ 扶 Fú PHƯƠNG 芳 Fāng PHÙNG 冯 Féng PHỤNG 凤 Fèng PHƯỢNG 凤 Fèng

Tên tiếng Trung vần Q

QUANG 光 Guāng QUÁCH 郭 Guō QUÂN 军 Jūn QUỐC 国 Guó QUYÊN 娟 Juān QUỲNH 琼 Qióng

Tên tiếng Trung vần S

SANG 瀧 shuāng SÂM 森 Sēn SẨM 審 Shěn SONG 双 Shuāng SƠN 山 Shān

Tên tiếng Trung vần T

TẠ 谢 Xiè TÀI 才 Cái TÀO 曹 Cáo TÂN 新 Xīn TẤN 晋 Jìn TĂNG 曾 Céng THÁI 太 tài THANH 青 Qīng THÀNH 城 Chéng THÀNH 成 Chéng THÀNH 诚 Chéng THẠNH 盛 Shèng THAO 洮 Táo THẢO 草 Cǎo THẮNG 胜 Shèng THẾ 世 Shì THI 诗 Shī THỊ 氏 Shì THIÊM 添 Tiān THỊNH 盛 Shèng THIÊN 天 Tiān THIỆN 善 Shàn THIỆU 绍 Shào THOA 釵 Chāi THOẠI 话 Huà THỔ 土 Tǔ THUẬN 顺 Shùn THỦY 水 Shuǐ THÚY 翠 Cuì THÙY 垂 Chuí THÙY 署 Shǔ THỤY 瑞 Ruì THU 秋 Qiū THƯ 书 Shū THƯƠNG 鸧 Cāng THƯƠNG 怆 Chuàng TIÊN 仙 Xian TIẾN 进 Jìn TÍN 信 Xìn TỊNH 净 Jìng TOÀN 全 Quán TÔ 苏 Sū TÚ 宿 Sù TÙNG 松 Sōng TUÂN 荀 Xún TUẤN 俊 Jùn TUYẾT 雪 Xuě TƯỜNG 祥 Xiáng TƯ 胥 Xū TRANG 妝 Zhuāng TRÂM 簪 Zān TRẦM 沉 Chén TRẦN 陈 Chén TRÍ 智 Zhì TRINH 貞 贞 Zhēn TRỊNH 郑 Zhèng TRIỂN 展 Zhǎn TRÚC 竹 Zhú TRUNG 忠 Zhōng TRƯƠNG 张 Zhāng TUYỀN 璿 Xuán

Tên tiếng Trung vần U

UYÊN 鸳 Yuān UYỂN 苑 Yuàn

Tên tiếng Trung vần V

VĂN 文 Wén VÂN 芸 Yún VẤN 问 Wèn VĨ 伟 Wěi VINH 荣 Róng VĨNH 永 Yǒng VIẾT 曰 Yuē VIỆT 越 Yuè VÕ 武 Wǔ VŨ 武 Wǔ VŨ 羽 Wǔ VƯƠNG 王 Wáng VƯỢNG 旺 Wàng VI 韦 Wéi VY 韦 Wéi

Tham Khảo Thêm:  Ngày mai là ngày gì? Xem lịch âm ngày mai tốt hay xấu

Tên tiếng Trung vần Y

Ý 意 Yì YÊN 安 Ān YẾN 燕 Yàn

Tên tiếng Trung vần X

XÂM 浸 Jìn XUÂN 春 Chūn XUYÊN 川 Chuān XUYẾN 串 Chuàn

Việc học dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt giúp người học có cơ hội đến gần hơn với tiếng Trung và đồng thời qua đó có thể biết tên tiếng Trung của mình.

Dịch tên sang tiếng Trung phiên âm với các họ phổ biến hơn

Lưu 刘 liú Mạc 莫 mò Mai 梅 méi Nghiêm 严 yán Ngô 吴 wú Nguyễn 阮 ruǎn Phan 翻 fān Phạm 范 fàn Tạ 谢 xiè Tăng 曾 zēng Thạch 石 shí Trần 陈 chén Triệu 赵 zhào Trịnh 郑 zhèng Trương 张 zhāng Văn 文 wén Võ, Vũ 武 wǔ Thái 蔡 cài Phó 副 fù Tôn 孙 sūn Tô 苏 sū

Gợi ý thêm gần 300 họ người trung Quốc có phiên âm ra tiếng Việt

Họ của người Trung Quốc

AN 安 an ANH 英 yīng Á 亚 Yà ÁNH 映 Yìng ẢNH 影 Yǐng ÂN 恩 Ēn ẤN 印 Yìn ẨN 隐 Yǐn BA 波 Bō BÁ 伯 Bó BÁCH 百 Bǎi BẠCH 白 Bái BẢO 宝 Bǎo BẮC 北 Běi BẰNG 冯 Féng BÉ 閉 Bì BÍCH 碧 Bì BIÊN 边 Biān BÌNH 平 Píng BÍNH 柄 Bǐng BỐI 贝 Bèi BÙI 裴 Péi CAO 高 Gāo CẢNH 景 Jǐng CHÁNH 正 Zhèng CHẤN 震 Zhèn CHÂU 朱 Zhū CHI 芝 Zhī CHÍ 志 Zhì CHIẾN 战 Zhàn CHIỂU 沼 Zhǎo CHINH 征 Zhēng CHÍNH 正 Zhèng CHỈNH 整 Zhěng CHUẨN 准 Zhǔn CHUNG 终 Zhōng CHÚNG 众 Zhòng CÔNG 公 Gōng CUNG 工 Gōng CƯỜNG 强 Qiáng CỬU 九 Jiǔ DANH 名 Míng DẠ 夜 Yè DIỄM 艳 Yàn DIỆP 叶 Yè DIỆU 妙 Miào DOANH 嬴 Yíng DOÃN 尹 Yǐn DỤC 育 Yù DUNG 蓉 Róng DŨNG 勇 Yǒng DUY 维 Wéi DUYÊN 缘 Yuán DỰ 吁 Xū DƯƠNG 羊 Yáng DƯƠNG 杨 Yáng DƯỠNG 养 Yǎng ĐẠI 大 Dà ĐÀO 桃 Táo ĐAN 丹 Dān ĐAM 担 Dān ĐÀM 谈 Tán ĐẢM 担 Dān ĐẠM 淡 Dàn ĐẠT 达 Dá ĐẮC 得 De ĐĂNG 登 Dēng ĐĂNG 灯 Dēng ĐẶNG 邓 Dèng ĐÍCH 嫡 Dí ĐỊCH 狄 Dí ĐINH 丁 Dīng ĐÌNH 庭 Tíng ĐỊNH 定 Dìng ĐIỀM 恬 Tián ĐIỂM 点 Diǎn ĐIỀN 田 Tián ĐIỆN 电 Diàn ĐIỆP 蝶 Dié ĐOAN 端 Duān ĐÔ 都 Dōu ĐỖ 杜 Dù ĐÔN 惇 Dūn ĐỒNG 仝 Tóng ĐỨC 德 Dé GẤM 錦 Jǐn GIA 嘉 Jiā GIANG 江 Jiāng GIAO 交 Jiāo GIÁP 甲 Jiǎ QUAN 关 Guān HÀ 何 Hé HẠ 夏 Xià HẢI 海 Hǎi HÀN 韩 Hán HẠNH 行 Xíng HÀO 豪 Háo HẢO 好 Hǎo HẠO 昊 Hào HẰNG 姮 Héng HÂN 欣 Xīn HẬU 后 hòu HIÊN 萱 Xuān HIỀN 贤 Xián HIỆN 现 Xiàn HIỂN 显 Xiǎn HIỆP 侠 Xiá HIẾU 孝 Xiào HINH 馨 Xīn HOA 花 Huā HÒA 和 HÓA 化 HỎA 火 Huǒ HỌC 学 Xué HOẠCH 获 Huò HOÀI 怀 Huái HOAN 欢 Huan HOÁN 奂 Huàn HOẠN 宦 Huàn HOÀN 环 Huán HOÀNG 黄 Huáng HỒ 胡 Hú HỒNG 红 Hóng HỢP 合 Hé HỢI 亥 Hài HUÂN 勋 Xūn HUẤN 训 Xun HÙNG 雄 Xióng HUY 辉 Huī HUYỀN 玄 Xuán HUỲNH 黄 Huáng HUYNH 兄 Xiōng HỨA 許 (许) Xǔ HƯNG 兴 Xìng HƯƠNG 香 Xiāng HỮU 友 You KIM 金 Jīn KIỀU 翘 Qiào KIỆT 杰 Jié KHA 轲 Kē KHANG 康 Kāng KHẢI 啓 (启) Qǐ KHẢI 凯 Kǎi KHÁNH 庆 Qìng KHOA 科 Kē KHÔI 魁 Kuì KHUẤT 屈 Qū KHUÊ 圭 Guī KỲ 淇 Qí LÃ 吕 Lǚ LẠI 赖 Lài LAN 兰 Lán LÀNH 令 Lìng LÃNH 领 Lǐng LÂM 林 Lín LEN 縺 Lián LÊ 黎 Lí LỄ 礼 Lǐ LI 犛 Máo LINH 泠 Líng LIÊN 莲 Lián LONG 龙 Lóng LUÂN 伦 Lún LỤC 陸 Lù LƯƠNG 良 Liáng LY 璃 Lí LÝ 李 Li MÃ 马 Mǎ MAI 梅 Méi MẠNH 孟 Mèng MỊCH 幂 Mi MINH 明 Míng MỔ 剖 Pōu MY 嵋 Méi MỸ 美 Měi NAM 南 Nán NHẬT 日 Rì NHÂN 人 Rén NHI 儿 Er NHIÊN 然 Rán NHƯ 如 Rú NINH 娥 É NGÂN 银 Yín NGỌC 玉 Yù NGÔ 吴 Wú NGỘ 悟 Wù NGUYÊN 原 Yuán NGUYỄN 阮 Ruǎn NỮ 女 Nǚ PHAN 藩 Fān PHẠM 范 Fàn PHI 菲 Fēi PHÍ 费 Fèi PHONG 峰 Fēng PHONG 风 Fēng PHÚ 富 Fù PHÙ 扶 Fú PHƯƠNG 芳 Fāng PHÙNG 冯 Féng PHỤNG 凤 Fèng PHƯỢNG 凤 Fèng QUANG 光 Guāng QUÁCH 郭 Guō QUÂN 军 Jūn QUỐC 国 Guó QUYÊN 娟 Juān QUỲNH 琼 Qióng SANG 瀧 shuāng SÂM 森 Sēn SẨM 審 Shěn SONG 双 Shuāng SƠN 山 Shān TẠ 谢 Xiè TÀI 才 Cái TÀO 曹 Cáo TÂN 新 Xīn TẤN 晋 Jìn TĂNG 曾 Céng THÁI 泰 Zhōu THANH 青 Qīng THÀNH 城 Chéng THÀNH 成 Chéng THÀNH 诚 Chéng THẠNH 盛 Shèng THAO 洮 Táo THẢO 草 Cǎo THẮNG 胜 Shèng THẾ 世 Shì THI 诗 Shī THỊ 氏 Shì THIÊM 添 Tiān THỊNH 盛 Shèng THIÊN 天 Tiān THIỆN 善 Shàn THIỆU 绍 Shào THOA 釵 Chāi THOẠI 话 Huà THỔ 土 Tǔ THUẬN 顺 Shùn THỦY 水 Shuǐ THÚY 翠 Cuì THÙY 垂 Chuí THÙY 署 Shǔ THỤY 瑞 Ruì THU 秋 Qiū THƯ 书 Shū THƯƠNG 鸧 THƯƠNG 怆 Chuàng TIÊN 仙 Xian TIẾN 进 Jìn TÍN 信 Xìn TỊNH 净 Jìng TOÀN 全 Quán TÔ 苏 Sū TÚ 宿 Sù TÙNG 松 Sōng TUÂN 荀 Xún TUẤN 俊 Jùn TUYẾT 雪 Xuě TƯỜNG 祥 Xiáng TƯ 胥 Xū TRANG 妝 Zhuāng TRÂM 簪 Zān TRẦM 沉 Chén TRẦN 陈 Chén TRÍ 智 Zhì TRINH 貞 贞 Zhēn TRỊNH 郑 Zhèng TRIỂN 展 Zhǎn TRUNG 忠 Zhōng TRƯƠNG 张 Zhāng TUYỀN 璿 Xuán UYÊN 鸳 Yuān UYỂN 苑 Yuàn VĂN 文 Wén VÂN 芸 Yún VẤN 问 Wèn VĨ 伟 Wěi VINH 荣 Róng VĨNH 永 Yǒng VIẾT 曰 Yuē VIỆT 越 Yuè VÕ 武 Wǔ VŨ 武 Wǔ VŨ 羽 Wǔ VƯƠNG 王 Wáng VƯỢNG 旺 Wàng VI 韦 Wéi VY 韦 Wéi Ý 意 Yì YẾN 燕 Yàn XÂM 浸 Jìn XUÂN 春 Chūn

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa tên Bảo Ngọc là gì? Giải mã ý nghĩa của tên bé gái là Bảo Ngọc

Trên đây là một số Tên Hán Việt được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay, hi vọng rằng thông qua bài học này các bạn có thể dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt.

Biết một nền văn hóa mới, một ngôn ngữ mới, là bản thân bạn tự trao cho mình những cơ hội. Vậy nên, học tiếng Trung nói chung và học dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt là chính bạn tự trao cơ hội cho mình.

Tìm và dịch tên sang tiếng Trung bằng chính khả năng của mình, chúc các bạn thành công!

⇒ Xem thêm bài viết:

  • Tên tiếng Trung hay cho Nam, Bé trai, Con trai Ý nghĩa nhất
  • Tên tiếng Trung hay cho Nữ, Bé gái, Con gái Ý nghĩa nhất

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc