+5 Hàm làm tròn số trong Excel từ đơn giản tới nâng cao

+5 Hàm làm tròn số trong Excel từ đơn giản tới nâng cao

Hướng dẫn sử dụng 5+ hàm làm tròn số trong Excel

Hướng dẫn sử dụng 5+ hàm làm tròn số trong Excel

Với các hàm làm tròn số trong Excel, bạn có thể làm tròn toàn bộ bảng dữ liệu của mình chỉ trong 1 phút. Dưới đây, Sửa chữa Laptop 24h sẽ hướng dẫn bạn công thức, cách sử dụng và các ví dụ minh họa dễ hiểu nhất.

Bạn có thể làm tròn số nguyên trong Excel bằng hàm ROUND hoặc hàm INT.

Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó:

  • number: Số/ô dữ liệu mà bạn muốn làm tròn.
  • num_digits: Vị trí chữ số mà bạn muốn làm tròn tới (Tính từ vị dấu phẩy)

Để làm tròn tới số nguyên gần nhất, bạn nhập hàm =ROUND(number, 0) như hình dưới đây:

Nhập hàm như hình để làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel

Nhập hàm như hình để làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel

INT là một hàm làm tròn số nguyên trong Excel với công thức gọn hơn hàm ROUND như sau: =INT(Number)

Trong đó: Number là số cần được làm tròn.

Ví dụ, khi bạn nhập công thức =INT(98.64), Excel sẽ trả về kết quả 98 hoặc =INT(-105.99) để làm tròn -105.99 thành số -106.

ROUNDUP là hàm làm tròn lên trong Excel, sẽ cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc mà không theo nguyên tắc làm tròn thông thường.

Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

  • number: Số/ô dữ liệu mà bạn muốn làm tròn.
  • num_digits: Vị trí chữ số mà bạn muốn làm tròn tới (Tính từ vị dấu phẩy)

Trường hợp 1: Nếu num_digits = 0 thì Excel sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Tham Khảo Thêm:  Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Nhập hàm như hình để làm tròn lên số nguyên gần nhất

Nhập hàm như hình để làm tròn lên số nguyên gần nhất

Trường hợp 2: Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

Khi nhập num_digits là 2 thì kết quả trả về được làm tròn

Khi nhập num_digits là 2 thì kết quả trả về được làm tròn

Trường hợp 3: Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì dữ liệu sẽ được làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 thì làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn …

Dữ liệu được làm tròn đến hàng chục với num_digits = -1

Dữ liệu được làm tròn đến hàng chục với num_digits = -1

Hàm ROUNDDOWN sẽ cho ra kết quả làm tròn luôn nhỏ hơn giá trị gốc.

Cú pháp: =ROUNDDOWN(number, num_digits)

Trong đó:

  • number: Số/ô dữ liệu mà bạn muốn làm tròn.
  • num_digits: Vị trí chữ số mà bạn muốn làm tròn tới (Tính từ vị dấu phẩy)

Trường hợp 1: Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Hàm ROUNDDOWN làm tròn xuống số nguyên gần nhất khi nhập num_digits = 0

Hàm ROUNDDOWN làm tròn xuống số nguyên gần nhất khi nhập num_digits = 0

Trường hợp 2: Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

Nếu nhập num_digits = 1 thì Excel sẽ làm tròn đến 1 số lẻ, num_digits=2 là làm tròn 2 số lẻ,…

 Hàm ROUNDDOWN làm tròn đến 2 số thập phân

Hàm ROUNDDOWN làm tròn đến 2 số thập phân

Trường hợp 3: Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là làm tròn số đến hàng nghìn trong Excel …

Tham Khảo Thêm:  Styrene C8H8 là khí độc hay khí cháy &#8211; máy đo khí?

Làm tròn xuống đến hàng chục

Làm tròn xuống đến hàng chục

Hàm MROUND sẽ làm tròn đến bội số của số khác.

Công thức hàm: =MROUND(Number, Num_digits)

Ví dụ: Bạn muốn làm tròn 12.3 thành một số có kết quả là bội số của 3, bạn nhập =MROUND(12.2,3), hệ thống sẽ làm tròn tới giá trị gần nhất của số cần làm tròn và cho kết quả là 12.

Tương tự, ở trường hợp Num_digits nhỏ hơn 0, để làm tròn số -87,65 có kết quả là bội của -4 bạn nhập =MROUND(-87.65,-4), sẽ có kết quả là -88.

Ví dụ minh họa hàm MROUND

Ví dụ minh họa hàm MROUND

Lưu ý: Number và Num_digits phải cùng âm hoặc cùng dương. Nếu 2 giá trị này khác dấu, hệ thống sẽ hiển thị lỗi #NUM.

EVEN là hàm làm tròn số chẵn trong Excel và hàm ODD làm tròn đến số nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn ra giá trị lớn hơn giá trị gốc.

Công thức hàm EVEN: =EVEN(Number)

Công thức hàm ODD: =ODD(Number)

Trong đó: Number là số cần được làm tròn.

Nguyên lý hoạt động:

  • Khi sử dụng hàm ODD và hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0.
  • Nếu number là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào khi dùng hàm ODD. Tương tự, khi sử dụng hàm EVEN, sẽ không xảy ra làm tròn nếu number là số nguyên chẵn.

Ví dụ minh họa hàm ODD và hàm EVEN

Ví dụ minh họa hàm ODD và hàm EVEN

Tham Khảo Thêm:  Phân biệt “Person, Persons, People, Peoples”

Trên đây là 6 hàm làm tròn số trong Excel phổ biến và dễ sử dụng. Chúc bạn thực hiện thành công!

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc