Khám phá về Ngày Hoàng Đạo, Ngày Hắc Đạo, Giờ Hoàng Đạo, và Giờ Hắc Đạo

Khám phá về Ngày Hoàng Đạo, Ngày Hắc Đạo, Giờ Hoàng Đạo, và Giờ Hắc Đạo

Trong thiên văn cổ đại, Hoàng Đạo là quỹ đạo chuyển động của Mặt Trời, mà các nhà khoa học đã khám phá. Qua quỹ đạo chuyển động này, chúng ta có thể quan sát hành trình của Mặt Trời trong một năm, tạo nên sự chia rõ giữa các mùa và khí hậu. Thuyết Nhị Thập Bát Tú cũng bắt nguồn từ khám phá về Hoàng Đạo.

Khám phá về Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Khám phá về Ngày Hoàng Đạo, Ngày Hắc Đạo, Giờ Hoàng Đạo, và Giờ Hắc Đạo

Ngày Hoàng Đạo và Ngày Hắc Đạo có ý nghĩa gì?

Tìm hiểu về ý nghĩa của Ngày Hoàng Đạo, Ngày Hắc Đạo, Giờ Hoàng Đạo, và Giờ Hắc Đạo:

Ngày Hoàng Đạo là gì?

Như đã đề cập trước đó, ngày Hoàng Đạo là thời điểm thần thiện phát huy sức mạnh tối đa để thực hiện nhiệm vụ do Thượng đế giao phó. Tin rằng, bắt đầu công việc vào ngày Hoàng Đạo sẽ nhận được ánh sáng của những vì sao tốt, mang lại sự thuận lợi và may mắn. Điều này là lý do tại sao người Việt thường xem ngày tốt để thực hiện những việc quan trọng như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa, mua xe…

Ngày Hắc Đạo là gì?

Theo quan niệm dân gian, ngày Hắc Đạo là thời điểm thần ác phổ biến. Với sức mạnh tối cao, không ai có thể ngăn chặn sức mạnh tiêu cực này. Vì vậy, trong ngày Hắc Đạo, mọi người thường tránh thực hiện những công việc quan trọng như đào móng, xây dựng nhà cửa… để tránh gặp rắc rối và kết quả không như mong đợi.

Giờ Hoàng Đạo và Giờ Hắc Đạo là gì?

Giờ Hoàng Đạo là khoảng thời gian mà thần thiện chi phối, làm việc trong khoảng giờ này sẽ đạt được kết quả tốt và suôn sẻ hơn. Ngược lại, Giờ Hắc Đạo là thời kỳ mà thần ác thống trị, mang theo năng lượng tiêu cực.

Mỗi ngày có nhiều khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo khác nhau. Tra cứu chi tiết trong lịch năm 2022 để biết thêm thông tin chi tiết về các khung giờ này.

Ngày Hoàng Đạo trong năm 2022

Khám phá về Ngày Hoàng Đạo, Ngày Hắc Đạo, Giờ Hoàng Đạo, và Giờ Hắc Đạo

Tổng hợp ngày Hoàng Đạo trong các tháng của năm 2022

Ngày Hoàng Đạo tháng 1 năm 2022

Chủ Nhật: 2/1/2022 tức 30/11/2021 âm lịch

Thứ Ba: 4/1/2022 tức 2/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 7/1/2022 tức 5/12/2021 âm lịch

Chủ Nhật: 9/1/2022 tức 7/12/2021 âm lịch

Thứ Hai: 10/1/2022 tức 8/12/2021 âm lịch

Thứ Năm: 13/1/2022 tức 11/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 14/1/2022 tức 12/12/2021 âm lịch

Chủ Nhật: 16/1/2022 tức 14/12/2021 âm lịch

Thứ Tư: 19/1/2022 tức 17/12/2021 âm lịch

Tham Khảo Thêm:  Cách khóa tài khoản Zalo tạm thời & vĩnh viễn mới nhất 2022

Thứ Sáu: 21/1/2022 tức 19/12/2021 âm lịch

Thứ bảy: 22/1/2022 tức 20/12/2021 âm lịch

Thứ Ba: 25/1/2022 tức 23/12/2021 âm lịch

Thứ Tư: 26/1/2022 tức 24/12/2021 âm lịch

Thứ Sáu: 28/1/2022 tức 26/12/2021 âm lịch

Thứ Hai: 31/1/2022 tức 29/12/2021 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 2 năm 2022

Thứ Tư: 2/2/2022 tức 2 âm lịch

Thứ Sáu: 4/2/2022 tức 4 âm lịch

Thứ bảy: 5/2/2022 tức 5 âm lịch

Thứ Ba: 8/2/2022 tức 8 âm lịch

Thứ Tư: 9/2/2022 tức 9 âm lịch

Thứ Sáu: 11/2/2022 tức 11 âm lịch

Thứ Hai: 14/2/2022 tức 14 âm lịch

Thứ Tư: 16/2/2022 tức 16 âm lịch

Chủ Nhật: 6/2/2022 tức 6 âm lịch

Thứ Năm: 17/2/2022 tức 17 âm lịch

Chủ Nhật: 20/2/2022 tức 20 âm lịch

Thứ Hai: 21/2/2022 tức 21 âm lịch

Thứ Tư: 23/2/2022 tức 23 âm lịch

Thứ bảy: 26/2/2022 tức 26 âm lịch

Thứ Hai: 28/2/2022 tức 28 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2022

Thứ ba: 1/3/2022 tức 29/1/2022 âm lịch

Thứ năm: 3/3/2022 tức 1/2/2022 âm lịch

Chủ nhật: 6/3/2022 tức 4/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 7/3/2022 tức 5/2/2022 âm lịch

Thứ tư: 9/3/2022 tức 7/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 12/3/2022 tức 10/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 14/3/2022 tức 12/2/2022 âm lịch

Thứ ba: 15/3/2022 tức 13/2/2022 âm lịch

Thứ sáu: 18/3/2022 tức 16/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 19/3/2022 tức 17/2/2022 âm lịch

Thứ hai: 21/3/2022 tức 19/2/2022 âm lịch

Thứ năm: 24/3/2022 tức 22/2/2022 âm lịch

Thứ bảy: 26/3/2022 tức 24/2/2022 âm lịch

Chủ nhật: 27/3/2022 tức 25/2/2022 âm lịch

Thứ tư: 30/3/2022 tức 28/2/2022 âm lịch

Thứ năm: 31/3/2022 tức 29/2/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2022

Thứ Sáu: 1/4/2022 tức 1/3/2022 âm lịch

Thứ bảy: 2/4/2022 tức 2/3/2022 âm lịch

Thứ Hai: 4/4/2022 tức 4/3/2022 âm lịch

Thứ Năm: 7/4/2022 tức 7/3/2022 âm lịch

Thứ bảy: 9/4/2022 tức 9/3/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 10/4/2022 tức 10/3/2022 âm lịch

Thứ Tư: 13/4/2022 tức 13/3/2022 âm lịch

Thứ Năm: 14/4/2022 tức 14/3/2022 âm lịch

Thứ bảy: 16/4/2022 tức 16/3/2022 âm lịch

Thứ Ba: 19/4/2022 tức 19/3/2022 âm lịch

Thứ Năm: 21/4/2022 tức 21/3/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 22/4/2022 tức 22/3/2022 âm lịch

Thứ Hai: 25/4/2022 tức 25/3/2022 âm lịch

Thứ Ba: 26/4/2022 tức 26/3/2022 âm lịch

Thứ Năm: 28/4/2022 tức 28/3/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 5 năm 2022

Thứ Ba: 3/5/2022 tức 3/4/2022 âm lịch

Thứ Năm: 5/5/2022 tức 5/4/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 6/5/2022 tức 6/4/2022 âm lịch

Thứ Hai: 9/5/2022 tức 9/4/2022 âm lịch

Thứ Ba: 10/5/2022 tức 10/4/2022 âm lịch

Thứ Năm: 12/5/2022 tức 12/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 15/5/2022 tức 15/4/2022 âm lịch

Thứ Ba: 17/5/2022 tức 17/4/2022 âm lịch

Thứ Tư: 18/5/2022 tức 18/4/2022 âm lịch

Thứ bảy: 21/5/2022 tức 21/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 22/5/2022 tức 22/4/2022 âm lịch

Thứ Ba: 24/5/2022 tức 24/4/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 27/5/2022 tức 27/4/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 29/5/2022 tức 29/4/2022 âm lịch

Thứ Ba: 31/5/2022 tức 2/5/2022 âm lịch

Tham Khảo Thêm:  Tư vấn: Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc học gì? Việc làm ra sao?

Ngày hoàng đạo tháng 6 năm 2022

Thứ Tư: 1/6/2022 tức 3/5/2022 âm lịch

Thứ bảy: 4/6/2022 tức 6/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 5/6/2022 tức 7/5/2022 âm lịch

Thứ Ba: 7/6/2022 tức 9/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 10/6/2022 tức 12/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 12/6/2022 tức 14/5/2022 âm lịch

Thứ Hai: 13/6/2022 tức 15/5/2022 âm lịch

Thứ Năm: 16/6/2022 tức 18/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 17/6/2022 tức 19/5/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 19/6/2022 tức 21/5/2022 âm lịch

Thứ Tư: 22/6/2022 tức 24/5/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 24/6/2022 tức 26/5/2022 âm lịch

Thứ bảy: 25/6/2022 tức 27/5/2022 âm lịch

Thứ Ba: 28/6/2022 tức 30/5/2022 âm lịch

Thứ Năm: 30/6/2022 tức 2/6/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 7 năm 2022

Thứ Sáu: 1/7/2022 tức 3/6/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 3/7/2022 tức 5/6/2022 âm lịch

Thứ Tư: 6/7/2022 tức 8/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 8/7/2022 tức 10/6/2022 âm lịch

Thứ bảy: 9/7/2022 tức 11/6/2022 âm lịch

Thứ Ba: 12/7/2022 tức 14/6/2022 âm lịch

Thứ Tư: 13/7/2022 tức 15/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 15/7/2022 tức 17/6/2022 âm lịch

Thứ Hai: 18/7/2022 tức 20/6/2022 âm lịch

Thứ Tư: 20/7/2022 tức 22/6/2022 âm lịch

Thứ Năm: 21/7/2022 tức 23/6/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 24/7/2022 tức 26/6/2022 âm lịch

Thứ Hai: 25/7/2022 tức 27/6/2022 âm lịch

Thứ Tư: 27/7/2022 tức 29/6/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 29/7/2022 tức 1/7/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2022

Thứ Hai: 1/8/2022 tức 4/7/2022 âm lịch

Thứ Tư: 3/8/2022 tức 6/7/2022 âm lịch

Thứ Năm: 4/8/2022 tức 7/7/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 7/8/2022 tức 10/7/2022 âm lịch

Thứ Hai: 8/8/2022 tức 11/7/2022 âm lịch

Thứ Tư: 10/8/2022 tức 13/7/2022 âm lịch

Thứ bảy: 13/8/2022 tức 16/7/2022 âm lịch

Thứ Hai: 15/8/2022 tức 18/7/2022 âm lịch

Thứ Ba: 16/8/2022 tức 19/7/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 19/8/2022 tức 22/7/2022 âm lịch

Thứ bảy: 20/8/2022 tức 23/7/2022 âm lịch

Thứ Hai: 22/8/2022 tức 25/7/2022 âm lịch

Thứ Năm: 25/8/2022 tức 28/7/2022 âm lịch

Thứ bảy: 27/8/2022 tức 1/8/2022 âm lịch

Thứ Hai: 29/8/2022 tức 3/8/2022 âm lịch

Thứ Ba: 30/8/2022 tức 4/8/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 9 năm 2022

Thứ Sáu: 2/9/2022 tức 7/8/2022 âm lịch

Thứ bảy: 3/9/2022 tức 8/8/2022 âm lịch

Thứ Hai: 5/9/2022 tức 10/8/2022 âm lịch

Thứ Năm: 8/9/2022 tức 13/8/2022 âm lịch

Thứ bảy: 10/9/2022 tức 15/8/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 11/9/2022 tức 16/8/2022 âm lịch

Thứ Tư: 14/9/2022 tức 19/8/2022 âm lịch

Thứ Năm: 15/9/2022 tức 20/8/2022 âm lịch

Thứ bảy: 17/9/2022 tức 22/8/2022 âm lịch

Thứ Ba: 20/9/2022 tức 25/8/2022 âm lịch

Thứ Năm: 22/9/2022 tức 27/8/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 23/9/2022 tức 28/8/2022 âm lịch

Thứ Tư: 28/9/2022 tức 3/9/2022 âm lịch

Thứ Năm: 29/9/2022 tức 4/9/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2022

Thứ bảy: 1/10/2022 tức 6/9/2022 âm lịch

Thứ Ba: 4/10/2022 tức 9/9/2022 âm lịch

Thứ Năm: 6/10/2022 tức 11/9/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 7/10/2022 tức 12/9/2022 âm lịch

Thứ Hai: 10/10/2022 tức 15/9/2022 âm lịch

Thứ Ba: 11/10/2022 tức 16/9/2022 âm lịch

Tham Khảo Thêm:  Những Tông Màu Tóc Hot Nhất Năm 2024

Thứ Năm: 13/10/2022 tức 18/9/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 16/10/2022 tức 21/9/2022 âm lịch

Thứ Ba: 18/10/2022 tức 23/9/2022 âm lịch

Thứ Tư: 19/10/2022 tức 24/9/2022 âm lịch

Thứ bảy: 22/10/2022 tức 27/9/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 23/10/2022 tức 28/9/2022 âm lịch

Thứ Ba: 25/10/2022 tức 1/10/2022 âm lịch

Thứ Năm: 27/10/2022 tức 3/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 30/10/2022 tức 6/10/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 11 năm 2022

Thứ Ba: 1/11/2022 tức 8/10/2022 âm lịch

Thứ Tư: 2/11/2022 tức 9/10/2022 âm lịch

Thứ bảy: 5/11/2022 tức 12/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 6/11/2022 tức 13/10/2022 âm lịch

Thứ Ba: 8/11/2022 tức 15/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 11/11/2022 tức 18/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 13/11/2022 tức 20/10/2022 âm lịch

Thứ Hai: 14/11/2022 tức 21/10/2022 âm lịch

Thứ Năm: 17/11/2022 tức 24/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 18/11/2022 tức 25/10/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 20/11/2022 tức 27/10/2022 âm lịch

Thứ Tư: 23/11/2022 tức 30/10/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 25/11/2022 tức 2/11/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 27/11/2022 tức 4/11/2022 âm lịch

Thứ Hai: 28/11/2022 tức 5/11/2022 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 12 năm 2022

Thứ Năm: 1/12/2022 tức 8/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 2/12/2022 tức 9/11/2022 âm lịch

Chủ Nhật: 4/12/2022 tức 11/11/2022 âm lịch

Thứ Tư: 7/12/2022 tức 14/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 9/12/2022 tức 16/11/2022 âm lịch

Thứ bảy: 10/12/2022 tức 17/11/2022 âm lịch

Thứ Ba: 13/12/2022 tức 20/11/2022 âm lịch

Thứ Tư: 14/12/2022 tức 21/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 16/12/2022 tức 23/11/2022 âm lịch

Thứ Hai: 19/12/2022 tức 26/11/2022 âm lịch

Thứ Tư: 21/12/2022 tức 28/11/2022 âm lịch

Thứ Năm: 22/12/2022 tức 29/11/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 23/12/2022 tức 1/12/2022 âm lịch

Thứ bảy: 24/12/2022 tức 2/12/2022 âm lịch

Thứ Ba: 27/12/2022 tức 5/12/2022 âm lịch

Thứ Tư: 28/12/2022 tức 6/12/2022 âm lịch

Thứ Sáu: 30/12/2022 tức 8/12/2022 âm lịch

Từ lâu, việc chọn giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo đã trở thành một trong những nét văn hóa cổ truyền không thể thiếu của người dân Việt Nam. Mỗi khi khởi đầu một việc quan trọng nào đó như làm nhà, mua xe, hợp tác làm ăn, cưới xin, ăn hỏi…không chỉ chọn ngày lành tháng tốt mà mọi người còn chọn giờ đẹp để khởi hành với mong muốn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông.Giờ hoàng đạo có nghĩa là giờ tốt, trong khung giờ này, con người nên tiến hành những việc quan trọng như khởi công, nhập học, đưa dâu…Trái ngược với giờ hoàng đạo là giờ hắc đạo, mang đến cho con người những điều rắc rối, rủi ro. Trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tốt, giờ tốt nhưng thời tiết xấu không thể bắt đầu công việc hay nếu đợi giờ tốt thì lỡ mất kế hoạch…thì không nên phụ thuộc quá nhiều vào giờ hoàng đạo, nếu quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.

Tìm kiếm ngày và giờ hoàng đạo theo lịch âm và lịch dương tại http://Mytour.net/lich-am-duong.html

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Tin mới Nóng.