Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Định.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Định năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Bình Định

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Định

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022 tỉnh Bình Định

Trường THPTNV1NV2THPT Quốc Học Quy Nhơn28,2523THPT Trưng Vương21THPT Hùng Vương18THPT số 1 Tuy Phước15THPT số 2 Tuy Phước16THPT số 3 Tuy Phước17THPT Nguyễn Diêu16THPT Quang Trung14,75THPT Tây Sơn18THPT Võ Lai17,5THPT số 1 An Nhơn18,75THPT số 2 An Nhơn17THPT số 3 An Nhơn17,5THPT Hòa Bình15,5THPT số 1 Phù Cát19,75THPT số 2 Phù Cát16THPT số 3 Phù Cát17,7510,75THPT Ngô Lê Tân18THPT Nguyễn Hữu Quang10,75THPT số 1 Phù Mỹ22,25THPT số 2 Phù Mỹ21,75THPT An Lương20THPT Mỹ Thọ20,5THPT Tăng Bạt Hổ19,5THPT Nguyễn Trân24,5THPT Nguyễn Du21,25THPT Lý Tự Trọng23,5THPT Hoài Ân17,7512,25THPT Võ Giữ15,5THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm12,25THPT Trần Quang Diệu15,25THPT Nguyễn Hồng Đạo15,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 THPT Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán26Chuyên Toán Tin25Chuyên Lý25,75Chuyên Hóa25,25Chuyên Văn31Chuyên Anh29,25Chuyên Sinh25Không chuyên23,5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tham Khảo Thêm: 

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán28,75Chuyên Toán Tin29,75Chuyên Lý28,25Chuyên Hóa30,15Chuyên Văn32,75Chuyên Anh32,5Chuyên Sinh24,75Không chuyên25,25

Nguồn: Page Quy Nhơn

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập

Trường THPTNV1THPT Quốc Học Quy Nhơn28.75THPT Trưng Vương22THPT Hùng Vương17.5THPT số 1 Tuy Phước16.75THPT số 2 Tuy Phước16.25THPT số 3 Tuy Phước19.5THPT Nguyễn Diêu15.25THPT Quang Trung16.25THPT Tây Sơn17.00THPT Võ Lai15.5THPT số 1 An Nhơn19.5THPT số 2 An Nhơn18.25THPT số 3 An Nhơn16.25THPT Hòa Bình15.5THPT số 1 Phù Cát20.5THPT số 2 Phù Cát17.5THPT số 3 Phù Cát17.5THPT Ngô Lê Tân18.00THPT Nguyễn Hữu Quang10.00THPT số 1 Phù Mỹ23.5THPT số 2 Phù Mỹ23.25THPT An Lương19.5THPT Mỹ Thọ21.25THPT Tăng Bạt Hổ19.25THPT Nguyễn Trân25.5THPT Nguyễn Du22.25THPT Lý Tự Trọng23.75THPT Hoài Ân17.5THPT Võ Giữ15.75THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm12.75THPT Trần Quang Diệu15.5THPT Nguyễn Hồng Đạo16.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán27.5Chuyên Toán Tin22.5Chuyên Lý23.5Chuyên Hóa24.5Chuyên Văn27.5Chuyên Anh29.25Chuyên Sinh24.25Không chuyên22

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán30Chuyên Toán Tin23.5Chuyên Lý27.75Chuyên Hóa31.25Chuyên Văn27.25Chuyên Anh32.75Chuyên Sinh27.5Không chuyên25.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Định

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định công bố chính thức.

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán30Chuyên Toán Tin26Chuyên Lý26,75Chuyên Hóa24,5Chuyên Văn33,5Chuyên Anh29,5Chuyên Sinh22,75Không chuyên23

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán29Chuyên Toán Tin25Chuyên Lý26Chuyên Hóa33,25Chuyên Văn34,75Chuyên Anh37Chuyên Sinh28,5Không chuyên28,25

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Tham Khảo Thêm:  Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2019

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán32,00Chuyên Toán Tin25,00Chuyên Lý25,25Chuyên Hóa28,25Chuyên Văn32,50Chuyên Anh31,00Chuyên Sinh21,50Không chuyên24,00

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuyên Toán33,50Chuyên Toán Tin29,25Chuyên Lý26,50Chuyên Hóa33,00Chuyên Văn35,25Chuyên Anh36,00Chuyên Sinh24,25Không chuyên27,00

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trường THPTNV1NV2THPT Quốc Học Quy Nhơn29,7525,75THPT Trưng Vương23,75THPT Hùng Vương18,25THPT số 1 Tuy Phước20,00THPT số 2 Tuy Phước15,75THPT số 3 Tuy Phước20,00THPT Nguyễn Diêu19,50THPT Quang Trung19,00THPT Tây Sơn19,75THPT Võ Lai20,50THPT số 1 An Nhơn22,50THPT số 2 An Nhơn22,00THPT số 3 An Nhơn18,75THPT Hòa Bình18,00THPT số 1 Phù Cát24,50THPT số 2 Phù Cát19,75THPT số 3 Phù Cát20,00THPT Ngô Lê Tân17,25THPT Nguyễn Hữu Quang9,50THPT số 1 Phù Mỹ25,50THPT số 2 Phù Mỹ28,00THPT An Lương18,75THPT Mỹ Thọ21,25THPT Tăng Bạt Hổ23,75THPT Nguyễn Trân28,75THPT Nguyễn Du25,50THPT Lý Tự Trọng27,00THPT Hoài Ân19,259,25THPT Võ Giữ17,75THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm9,25THPT Trần Quang Diệu15,25THPT Nguyễn Hồng Đạo18,75

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bình Định 2018:

TRƯỜNG NV 1 NV 2DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN THPT chuyên Chu Văn AnChuyên Toán30Chuyên Toán Tin21Chuyên Lý24Chuyên Hóa23,75Chuyên Văn27Chuyên Anh29Chuyên Sinh26,25

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Chuyên Toán32,75Chuyên Toán Tin27Chuyên Lý25,5Chuyên Hóa28,25Chuyên Văn32Chuyên Anh33,5Chuyên Sinh26,25DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN THPT Quốc Học32,527,25THPT Trưng Vương22,25THPT Hùng Vương22,5THPT số 1 Tuy Phước23,75THPT số 2 Tuy Phước21,75THPT số 3 Tuy Phước21,75THPT Nguyễn Diêu21,25THPT Quang Trung21,75THPT Tây Sơn19,75THPT Võ Lai24,75THPT số 1 An Nhơn25THPT số 2 An Nhơn24,25THPT số 3 An Nhơn21,25THPT Hòa Bình20,75THPT số 1 Phù Cát25,25THPT số 2 Phù Cát23,5THPT số 3 Phù Cát21,512,75THPT Ngô Lê Tân21,75THPT Nguyễn Hữu Quang12,75THPT số 1 Phù Mỹ28THPT số 2 Phù Mỹ28,5THPT An Lương23,5THPT Mỹ Thọ23,75THPT Tăng Bạt Hổ25,5THPT Nguyễn Trân29,5THPT Nguyễn Du25,5THPT Lý Tự Trọng27,5THPT Tam QuanTHPT Phan Bội ChâuTHPT Hoài Ân20,59,5THPT Võ Giữ18,25THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm9,5THPT Trần Quang Diệu17,25THPT Nguyễn Hồng Đạo19,25

Tham Khảo Thêm:  Máy biến thế: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công dụng & vai trò (kiến thức lý 9)

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Định qua các năm!

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc