Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức UĐ = 6V

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức UĐ = 6V

Giải SBT Vật Lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11.4 trang 32 SBT Vật Lí 9: Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức UĐ = 6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ IĐ = 0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U = 12V.

a) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp với biến trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây?

b) Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 thì phần điện trở R1 của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức UĐ = 6V (ảnh 1)

Hình 11.1

Tóm tắt:

Đèn: Uđm1 = UĐ = 6V; IĐ = 0,75A;

Biến trở: Rbmax = 16Ω; U = 12V;

a) Đèn nối tiếp biến trở, đèn sáng bình thường khi Rb = ?

b) Đèn sáng bình thường khi R1 = ?

Lời giải:

a) Mắc bóng đèn nối tiếp với biến trở, đèn sáng bình thường khi:

Ib = IĐ = I = 0,75A

Ub + UĐ = U và UĐ = 6V

=> Ub = U – UĐ = 12 – 6 = 6V

Điện trở của biến trở là:

Rb = Ub : Ib = 6 : 0,75 = 8Ω

b) Đèn được mắc song song với phần R1 của biến trở và đoạn mạch song song này được mắc nối tiếp với phần còn lại R2 (R2 = 16 – R1) của biến trở.

Tham Khảo Thêm:  Nước Vôi Trong Là Gì? Cách Làm Nước Vôi Trong Chuẩn Trong Nấu Ăn!

Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch song song là

UĐ = 6V

=> hiệu điện thế ở hai đầu phần còn lại của biến trở là:

U2 = U – UĐ = 12 – 6 = 6V.

Điện trở của đèn là:

RĐ = UĐ : IĐ = 6 : 0,75 = 8Ω

Vì cụm đoạn mạch (đèn // R1) nối tiếp với R2 nên ta có hệ thức:

R1ĐR2=U1ĐU2

(R1D là điện trở tương đương của đoạn mạch đèn // R1 và

U1Đ = U1 = UĐ = 6V)

⇒R1ĐR2=R1.RĐR1+RĐR2=66=1⇒R1.RĐR1+RĐ=R2=16−R1⇒R1.8R1+8=16−R1⇒8R1=−R12+8R1+128⇒R1≈11,31Ω

Xem thêm lời giải sách bài tập Vật lí lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài 11.1 trang 31 SBT Vật Lí 9: Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5Ω và R2 = 4,5Ω…

Bài 11.2 trang 31 SBT Vật Lí 9: Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1 = 6V…

Bài 11.3 trang 31 SBT Vật Lí 9: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 6V, U2 = 3V…

Bài 11.5 trang 32 SBT Vật Lí 9: Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu…

Bài 11.6 trang 32 SBT Vật Lí 9: Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U…

Bài 11.7 trang 33 SBT Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d)…

Bài 11.8 trang 33 SBT Vật Lí 9: Hai dây dẫn được là từ cùng một loại vật liệu…

Bài 11.9 trang 33 SBT Vật Lí 9: Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1 = 1,5V và U2 = 6V…

Tham Khảo Thêm:  Căn lề trong Word 2016, chỉnh lề văn bản Word 2016 chuẩn xác

Bài 11.10 trang 34 SBT Vật Lí 9: Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện thế định mức là U1 = U2 = 6V…

Bài 11.11 trang 34 SBT Vật Lí 9: Ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1 = 3V, U2 = U3 = 6V…

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc