Top 10 Trường Đại học danh giá nhất Việt Nam

Top 10  Trường Đại học danh giá nhất Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/ CP ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức bước vào hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/9/1994. Truyền thống của ĐHQGHN gắn với lịch sử hình thành và phát triển của những trường đại học tiêu biểu ở Việt Nam trong suốt bề dày của thế kỷ XX, bắt đầu từ Trường đại học Đông Dương (16/5/1906) có cơ sở tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Đây là trường đại học kiểu hiện đại đầu tiên ở Việt Nam (thời kỳ Pháp thuộc) được tổ chức theo mô hình trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân đã thành lập Trường đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa Trường đại học Đông Dương và khai giảng khóa học đầu tiên vào ngày 15/11/1945. Trường đại học Quốc gia Việt Nam có cơ cấu tổ chức và chương trình đào tạo theo mô hình của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa xây dựng nền tảng của giáo dục cách mạng, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Tham Khảo Thêm:  Cách đọc từ vựng thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Hàn chuẩn theo giáo trình

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là một trong những trường đại học uy tín nhất Việt Nam hiện nay, xếp thứ 183 Châu Á (tháng 8/2022). Đây là trường Đại học có số lượng GS, PGS, TSKH, TS số 1 tại Việt Nam với 73 GS, 365 PGS, 1.313 TSKH, TS. Tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên là 60%. Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. Sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển cộng nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)có 5 giá trị cốt lõi: Chất lượng cao – Sáng tạo – Tiên phong – Tích hợp – Trách nhiệm – Phát triển bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 7670

Email: [email protected]

Website: http://www.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/VNU.DHQG/

Tham Khảo Thêm:  Chào Hỏi 问候 trong Tiếng Trung: Từ vựng, hội thoại

Top 10 Trường Đại học danh giá nhất Việt Nam Chỉ đường Gọi điện

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc