Có tất cả bao nhiêu cặp số tự nhiên có trung bình cộng là 50? Tổng của hai số là: 50 × 2 = 100

Xem thêm các bài tập thường gặp môn Toán hay, chọn lọc khác:

Câu 1: Tìm hai số tự nhiên, biết:……

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M bất kì trên cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB và AC. Tứ giác ADME là hình gì?…

Câu 3: Tìm x, y ∈ ℕ, biết: (2x + 1)(y – 3) = 10…

Câu 4: Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 158,6. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 36,83….

Câu 5: Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 498,843. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 107,793….

Câu 6: Một tấm vải dài 36 m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài 115 m. Lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần thứ hai dài bao nhiêu mét?…

Câu 7: Chứng minh 4343 – 1717 chia hết cho 10….

Câu 8: Đổi đơn vị: 8 dam = … mm…

Câu 9: Ở một nhà trẻ có một số cháu được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có một cô giáo phụ trách. Nếu chia mỗi nhóm 6 cháu thì có 4 cháu chưa có ai phụ trách. Nếu chia mỗi nhóm 8 cháu thì thừa một cô. Hỏi có bao nhiêu cháu và bao nhiêu cô giáo?..

Tham Khảo Thêm:  Review tất tần tật về khu vui chơi Kizciti – Trung tâm hướng nghiệp cho trẻ nhỏ

Câu 10: Một kho chứa 1000 bao gạo, trong đó có 350 bao gạo nếp, còn lại là các bao gạo tẻ. Hỏi:..

Câu 11: Một kho chứa 1000 bao gạo, trong đó có 450 bao gạo nếp, còn lại là các bao gạo tẻ. Hỏi:..

Câu 12: Tìm một số thập phân có chữ số ở phần thập phân là 3. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào trước dấu phẩy của số đó ta được một số mới gấp 9 lần số phải tìm…..

Câu 13: Tính nhanh: (-25) . (75 – 45) – ..75 . (45 – 25)….

Câu 14: Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu Sn là tổng của n số nguyên tố đầu tiên (S1 = 2; S2 = 2 + 3 = 5; S3 = 2 + 3 + 5 = 10; …)….

Câu 15: Thắng có 25 viên bi xanh và 15 viên bi đỏ. Hỏi tỉ số phần trăm của số bi đỏ và số bi xanh….

Câu 16: Tính hợp lí: 19 . 25 + 9 . 95 + 19 . 30…..

Câu 17: Một thế kỉ rưỡi bằng bao nhiêu nnăm…

Câu 18: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: x3 – (x + y + z)2 = (y + z)3 + 34….

Câu 19: Tìm n để (n2 – 8)2 + 36 là số nguyên tố…..

Câu 20: Số chẵn bé nhất có 3 chữ số là bao nhiêu?…

Câu 21: Giải phương trình (x – 5)4 + (x – 3)4 = 16…..

Câu 22: Tìm số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện: Số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 2013. Số đó là bao nhiêu?…

Tham Khảo Thêm:  Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là gì? Sử dụng Động từ khuyết thiếu sao cho đúng?

Câu 23: Cho 1 số tự nhiên gồm các số tự nhiên liên tiếp nhau từ 1 đến 2021 được viết theo thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 2019 2020 2021 tính tổng các chữ số đó….

Câu 24: Có bao nhiêu phân số thập phân lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5 có mẫu số là số có hai chữ số….

Câu 25: Một buổi sáng cửa hàng bán được 45,8kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 5,35kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?…..

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc